جملات زیبا و آموزنده http://kdke.mihanblog.com 2020-05-30T20:29:33+01:00 text/html 2014-11-24T12:19:41+01:00 kdke.mihanblog.com خالد خنافری زنگ خدا http://kdke.mihanblog.com/post/181 <img src="http://www.miyanali.com/usr/emad/gal86.jpg?687673720"> text/html 2014-11-17T14:17:34+01:00 kdke.mihanblog.com خالد خنافری تکنولزی http://kdke.mihanblog.com/post/180 <div style="text-align: center;"><img src="http://st.kermanshahnews.com/thumbnail/6mvj2yebd78ckko/8QgriwKkxlt3fomhuzPY6z7JdnNIPz17/10e8ccc003248f5981b09be6c179c794.jpg"></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: large; text-align: right;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/139209301421347531776973.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: large; text-align: right;">تکنولوژی&nbsp;</span><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: large; text-align: right;">افرادی را که از شما دورند را به شما نزدیک میکند،</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><span style="text-align: right; font-size: large; font-family: 'times new roman', times;"><div style="text-align: center;">اما&nbsp;افرادی را کنارتان نشسته اند را؛&nbsp; از شما دور میکند ...</div></span> text/html 2014-11-17T14:15:02+01:00 kdke.mihanblog.com خالد خنافری .... http://kdke.mihanblog.com/post/178 <p style="text-align: center;"><img src="http://blog.mindomo.com/wp-content/uploads/2012/06/problem_solving.jpg"></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: large; font-family: 'times new roman', times;">کسی که اعتقاد دارد دیگران باید مشکلاتش را حل کنند؛</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: large; font-family: 'times new roman', times;">همانند کسی است که برای گذر از رودخانه منتظر است تا آب آن خشک شود!</span></p> text/html 2014-11-17T14:06:57+01:00 kdke.mihanblog.com خالد خنافری با صاحب الزمان http://kdke.mihanblog.com/post/177 <div style="text-align: center;"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRsbmnnvqvA_gC3cNo8n8-fcpujaBrBepSG8BWc0Y6NPw-uJi-s"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSz-Nfmkg4MnwquV0Vrzhvs8Vu2JPGquXcloqt35jiqOfbvftlEuw"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://upload7.ir/images/52212826693029862651.jpg"></div> text/html 2014-11-17T13:58:16+01:00 kdke.mihanblog.com خالد خنافری حجاب http://kdke.mihanblog.com/post/176 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://media.afsaran.ir/siTQh9_470.jpg" alt="افسران - چادر و در سوخته... !"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8104388150/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://upload7.ir/images/39966533442667467908.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://3ali3.com/wp-content/uploads/2014/06/g-j-14.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://jomhouriat.ir/PooyaSoftPublisher/Storage/Images/20130821234010cb-77777_448.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS7jcenjWrqEhjjKhZY6v38UUBfFEVHjbxhwKX_owRIDWnN8RoU"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24.533332824707px; font-family: 'B Koodak'; color: rgb(99, 37, 35);">حجاب مانند اولین خاکریز جبهه است</span><span dir="LTR" style="font-size: 16pt; line-height: 24.533332824707px; color: rgb(99, 37, 35);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24.533332824707px; font-family: 'B Koodak'; color: rgb(99, 37, 35);">که دشمن برای تصرف سرزمینی حتما باید اول آن را بگیرد</span></p></div> text/html 2014-11-17T13:57:28+01:00 kdke.mihanblog.com خالد خنافری مادر ... http://kdke.mihanblog.com/post/175 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu3313.jpg"></div> text/html 2014-11-17T13:55:46+01:00 kdke.mihanblog.com خالد خنافری دروغ ... http://kdke.mihanblog.com/post/174 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.irannaz.com/user_files/image/image54/0.920914001353873578_irannaz_com.jpg"></div> text/html 2014-11-17T13:53:15+01:00 kdke.mihanblog.com خالد خنافری باز هم خدا ... http://kdke.mihanblog.com/post/173 <div style="text-align: center;"><img src="http://aref0111.persiangig.com/image/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%DB%8C.JPG"></div> text/html 2014-11-17T13:52:36+01:00 kdke.mihanblog.com خالد خنافری وقت ... http://kdke.mihanblog.com/post/172 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.mihancamp.com/wp-content/uploads/2012/10/1811.jpg"></div> text/html 2014-11-12T10:58:01+01:00 kdke.mihanblog.com خالد خنافری دلم تنگ شده ... http://kdke.mihanblog.com/post/171 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.jahaniha.com/wp-content/uploads/2013/06/fun272_www.jahaniha.com_20.jpg"></div> text/html 2014-11-12T10:57:03+01:00 kdke.mihanblog.com خالد خنافری دوست http://kdke.mihanblog.com/post/170 <div style="text-align: center;"><img src="http://irsun24.ir/iransun/uploads/91/Series/NabNevesht/07/15.jpg"></div> text/html 2014-11-05T07:09:41+01:00 kdke.mihanblog.com خالد خنافری سه چیز... http://kdke.mihanblog.com/post/167 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.jahaniha.com/wp-content/uploads/2013/06/fun272_www.jahaniha.com_4.jpg"></div> text/html 2014-11-05T07:08:30+01:00 kdke.mihanblog.com خالد خنافری ..... http://kdke.mihanblog.com/post/166 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.campfa.ir/wp-content/uploads/2013/12/btow238PjuXHeLlJ.jpg"></div> text/html 2014-11-05T07:07:06+01:00 kdke.mihanblog.com خالد خنافری موفقیت http://kdke.mihanblog.com/post/165 <div style="text-align: center;"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQz2lf0VNTIRdgVJipXNXzhJwhSYaHre74AQ_1dXcpJ93zzSzGtJg"></div> text/html 2014-11-05T07:05:52+01:00 kdke.mihanblog.com خالد خنافری قدر دانی http://kdke.mihanblog.com/post/164 <div style="text-align: center;"><img src="http://joomlaforum.ir/upload/do.php?imgf=joomlaforum.ir_13764196731.jpg"></div>